Event Timeslots (4)

Jeudi
-
Fitness / Ballon
Rosine
60 av Notre Dame

Lundi
-
Fitness
Rosine
60 av Notre Dame

Vendredi
-
Fitness / Ballet
Rosine
60 av Notre Dame

Mardi
-
Barre / Fitness
Rosine
Gymnase R.Sudre